อี้หวู่จีน 12 พ.ค. 2020 / พีอาร์นิวส์ไวร์ / - เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2020 งานออนไลน์ China Brand Day 2020 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

อี้หวู่จีน 12 พ.ค. 2020 / พีอาร์นิวส์ไวร์ / - เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2020 งานออนไลน์ China Brand Day 2020 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ในฐานะที่เป็นงานสร้างแบรนด์ประจำปีที่สำคัญในตลาด Yiwu การแข่งขัน Yiwugo Top 10 Vendors Competition ได้เริ่มกระบวนการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ

การแข่งขันซึ่งจัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันนำเสนอแบรนด์การค้าต่างประเทศที่มีอิทธิพลมากมายเช่น Hailing GEMEI Small Home Appliance Firm, Nicole Fashion Jewelry, Zongxin Canvas Shoes และ BAOLA เป็นต้นเพื่อช่วยให้ดีขึ้น ผู้ค้าสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของแบรนด์ Yiwugo ได้ทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมรางวัล ในขณะที่ยังคงเลือก "ผู้ขาย 10 อันดับแรก" การแข่งขันจะมี "ผู้ขายชั้นนำ" 10 คน "ผู้ขายรุ่น" 80 คนและ "ผู้ขายชั้นยอด" 120 เป็นที่น่าสังเกตว่าด้วยการถือกำเนิดของ "ยุคสตรีมมิงแบบสดสำหรับทุกคน" ได้มีการเพิ่มรางวัล "ผู้มีอิทธิพลสูงสุด 10 อันดับแรก" ไว้ในโปรแกรมรางวัลของการแข่งขันในปีนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ขายสามารถแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรและ ผ่านสตรีมมิงแบบสดจึงดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อทั่วโลกได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ขั้นตอนการลงคะแนนจะเริ่มในวันที่ 10 พฤษภาคม 2020 และสิ้นสุดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โดยจะประกาศผลหลังวันที่ 1 มกราคม 2021

การแข่งขันซึ่งจัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันนำเสนอแบรนด์การค้าต่างประเทศที่มีอิทธิพลมากมายเช่น Hailing GEMEI Small Home Appliance Firm, Nicole Fashion Jewelry, Zongxin Canvas Shoes และ BAOLA เป็นต้นเพื่อช่วยให้ดีขึ้น ผู้ค้าสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของแบรนด์ Yiwugo ได้ทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมรางวัล ในขณะที่ยังคงเลือก "ผู้ขาย 10 อันดับแรก" การแข่งขันจะมี "ผู้ขายชั้นนำ" 10 คน "ผู้ขายรุ่น" 80 คนและ "ผู้ขายชั้นยอด" 120 เป็นที่น่าสังเกตว่าด้วยการถือกำเนิดของ "ยุคสตรีมมิงแบบสดสำหรับทุกคน" ได้มีการเพิ่มรางวัล "ผู้มีอิทธิพลสูงสุด 10 อันดับแรก" ไว้ในโปรแกรมรางวัลของการแข่งขันในปีนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ขายสามารถแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรและ ผ่านสตรีมมิงแบบสดจึงดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อทั่วโลกได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ขั้นตอนการลงคะแนนจะเริ่มในวันที่ 10 พฤษภาคม 2020 และสิ้นสุดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โดยจะประกาศผลหลังวันที่ 1 มกราคม 2021


เวลาโพสต์: มิ.ย. 02-2020